Jumeirah.se - Guide till Dubai


Ekonomi & Handel @ UAE/Dubai

Förenade Arabemiraten är ett av de rikaste och mest välmående länderna i Mellanöstern. Landets ekonomi har vuxit till att bli den tredje största i arabvärlden. Den faktor som mest bidragit till den snabba utvecklingen är det höga oljepriset.

De dominerande näringsgrenarna i Förenade Arabemiraten är olja och gas, industri, handel samt bank- och försäkringsverksamhet.

Uppskattningsvis finns 10% av världens kända oljereserver i Förenade Arabemiraten och nära 5% av världens naturgasreserver. Oljan beräknas räcka i minst 50 år enligt en uppskattning av Svenska exportrådet.

Det oljerika och ekonomiskt starka emiratet Abu Dhabi fortsätter att investera inom olja, gas och den petrokemiska industrin. Dubai's olja beräknas däremot att ta slut inom mindre än 10 år. Detta har fått Dubai att istället satsa resurser på handel, turism, bank- och försäkringsverksamhet.

Dubai:s årliga handelsöverskott ligger på ca 20 miljarder USA-dollar. Till det kommer alla utländska investeringar på totalt ca 200 miljarder svenska kronor. Att sviktande oljeintäkter skulle minska Dubai's roll i regionen anses därför som osannolik.

 Läs om de ekonomiska frizonerna i Dubai »